Organisaties

Met Samen Digiwijzer werken we op dit moment aan een online matchingstool waarmee we de vraag van scholen direct koppelen aan aanbieders op het gebied van computational thinking (waaronder programmeren), mediawijsheid, ICT- basisvaardigheden en informatievaardigheden.

Uw organisatie wil graag binnen de Samen Digiwijzer-aanpak scholen helpen met de invoering van digitale geletterdheid in lesprogramma’s.

U wordt benaderd om meer gedetailleerde informatie over hun aanbod te geven (onderwerp, aantal lessen, gratis/niet gratis) zodat dit opgenomen kan worden in de matchingstool die we ontwikkelen. Het doel van deze tool is om het voor scholen gemakkelijker te maken om aanbod te vinden dat voldoet aan hun vraag. We hopen u vóór de zomer hierover te berichten.

Het is ons doel om deze tool te lanceren in de Codeweek (6 t/m 21 oktober 2018).