Monitoring

Wat is de stand van zaken op jouw school als het gaat om digitale geletterdheid? Waar gaat het al goed en waar valt nog iets te verbeteren? Het monitoren en evalueren van alle inspanningen zorgt ervoor dat resultaten rondom digitale geletterdheid inzichtelijk worden gemaakt en dat activiteiten waar nodig kunnen worden bijgestuurd en aangescherpt.

  • Breng met de Quickscans van SLO de mate waarin er in jouw school- of klascurriculum aandacht wordt besteed aan 21e eeuwse vaardigheden in beeld.
  • Zet de Mediawijsheid Meter van Cubiss in om inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom digitale geletterdheid binnen de school. Formuleer op basis van de uitkomst passende vervolgstappen. (kijk voor hulpdocumenten/hulpmiddelen bij “Visie en Beleid”)