Toolkit Digitale Geletterdheid

Toolkit Digitale Geletterdheid – Samen Digiwijzer

Leerlingen groeien op in een wereld waarin media en technologie niet meer weg te denken zijn. De maatschappelijke gevolgen hiervan zijn kansrijk, maar ook ingrijpend en van grote invloed op hun leven; nu en in de toekomst. Om kinderen optimaal van alle kansen te laten profiteren en hun eigen keuzes te leren maken moeten zij niet alleen kunnen rekenen, lezen en schrijven, maar ook digitaal geletterd zijn. Maar wat is digitale geletterdheid precies?  En hoe ga je als school aan de slag met dit thema? Om digitale geletterdheid een vaste plek te geven binnen het curriculum van jouw school, is een structurele en gezamenlijke aanpak van groot belang.

Digitale geletterdheid zal naar verwachting in 2021 worden opgenomen in de kerndoelen en eindtermen van het primair en voortgezet onderwijs. Om je hier alvast op voor te bereiden geeft Kennisnet in dit artikel een overzicht van wat scholen te wachten staat bij de toekomstige invoering van digitale geletterdheid in het curriculum.

Deze praktische digitale toolkit helpt je op weg om zelf aan de slag te gaan met digitale geletterdheid op jouw school. Ben je op zoek naar kennis, inspiratie of passend lesmateriaal? Of heb je juist behoefte aan hulp bij visie- en beleidsvorming rondom dit thema? Je treft het allemaal in deze toolkit.